Hyppää suoraan sisältöön

Toiminimi Hoksaan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Hoksaa, Eeva Mäkelä

Y-tunnus 2279513-1

eeva@hoksaa.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eeva Mäkelä, eeva@hoksaa.net

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Toiminimi Hoksaan asiakasrekisteri.

Rekisterissä on toimeksiantajieni ja kursseilleni osallistuvien tai mahdollisesti osallistuvien henkilöiden, nuorten osalta myös heidän huoltajiensa, henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käytän tietoja yhteydenpitoon toimeksiantajiini sekä kursseihin liittyvään tiedotukseen ja yhteydenpitoon ennen kursseja, niiden aikana ja niiden jälkeen.

Tietojen käsittely perustuu toimeksiannon tai kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä syntyneeseen asiakassuhteeseen. Suostumuksesi perusteella lähetän sinulle myös tietoa tulevista kursseistani.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Toimeksiantajiltani kerään laskutusta ja yhteydenpitoa varten henkilö- ja yhteystiedot: nimen, osoitteen ja pankkiyhteystiedot.

Kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä kerään kurssilaisilta yhteydenpitoon ja kurssin suunnitteluun tarvittavat yhteystiedot: nimen, iän, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä nuorilta myös huoltajan puhelinnumeron. Huoltajan puhelinnumero on tarpeen mahdollisten kurssin aikaisten sairaus- ta hätätapausten varalle. Kurssien osalta kerään laskutusasiakkailta lisäksi yrityksen tai yhteisön laskutukseen tarvittavat tiedot.

6. Tietojen luovutus

En luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

7. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

En siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Säilytän henkilötiedot salasanalla ja palomuurilla suojatussa tietokoneessa toiminimi Hoksaan toimitiloissa lukitussa rakennuksessa. Lisäksi pidän mukanani kursseilla tulostettua listaa, jossa on kurssilaisten nimet ja puhelinnumerot, jotta saan heihin tarvittaessa yhteyden ja voin pitää kirjaa läsnäolosta.

Säilytän tiedot ao. kurssin tai toimeksiannon yhteydessä syntyneen asiakkuussuhteen loppuun asti. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen saatan joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Mikäli olet antanut suostumuksesi yhteydenpitoon jatkossa, säilytän sähköpostiosoitteesi ja nimesi myös kurssin jälkeen tulevista kursseista tiedottamista varten.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teen henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistan virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys minuun eeva@hoksaa.net.

Jos et enää tahdo saada tiedotteita tulevista kursseista, voit milloin tahansa poistua uutiskirjeen saajien listalta klikkaamalla kirjeen alareunassa olevaa peruutuslinkkiä.

sivun alkuun| etusivulle |